Politica de confidențialitate

Apăsați pe articolele de mai jos pentru a citi informațiile care vă interesează

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

OPERATORUL DE PRELUCRARE A DATELOR

Navigarea pe acest site poate conduce la prelucrarea de date referitoare la persoane identificate sau identificabile.
În conformitate cu Decretul legislativ 196/2003, art. 13 din Regulamentul ERU 2016/679 („RGPD”) și cu reglementările internaționale și naționale aplicabile la un moment dat datelor cu caracter personal (denumite în cele ce urmează, în ansamblu, „Reglementările privind confidențialitatea”), dorim să vă informăm asupra faptului că operatorul de prelucrare a datelor furnizate de dvs. este Miroglio Fashion S.r.l., cu sediul legal în Alba (CN), Via S. Margherita 23, Italia, Cod fiscal și nr. TVA 03232400048 (denumit în cele ce urmează „Operatorul”). De asemenea, dorim să vă informăm asupra faptului că Grupul Miroglio a desemnat un Responsabil cu protecția datelor, cu următoarele date de contact: Miroglio Group – Responsabil cu protecția datelor, Via S. Barbara 11, 12051 – Alba (CN), Italy, email: dpo@miroglio.com.

METODE DE PRELUCRARE ȘI ORICE CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor se va efectua prin instrumente manuale și automate pe durata de timp strict necesară atingerii scopurilor pentru care aceste date au fost colectate, pe baza scopurilor specificate în paragrafele din secțiunea „Tipuri de date prelucrate” din această Politică de confidențialitate.
Sunt respectate măsurile specifice de siguranță pentru a evita pierderea datelor precum și utilizarea ilegală sau necorespunzătoare și accesul neautorizat la acestea. Prelucrările ce țin de serviciile web ale acestui site sunt efectuate numai de către personal autorizat să efectueze prelucrarea sau de către subiecți externi calificați ca operatori de prelucrare a datelor, numai pentru activitățile legate de scopurile stabilite în notele informative afișate pe site. Lista completă a Persoanelor împuternicite de către operator poate fi solicitată în orice moment în scris Operatorului de prelucrate a datelor, la adresa specificată în secțiunea „Drepturile persoanelor vizate”. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în cadrul Uniunii Europene, dar ar putea fi transferate inclusiv în afara Uniunii Europene din motive de eficiență a serviciului, pentru atingerea scopurilor indicate în politica de confidențialitatea și în notele informative privind prelucrarea datelor cu caracter personal, afișate pe site. În astfel de situații, prelucrarea va fi efectuată în orice caz în țările care au fost considerate de Comisia Europeană drept adecvate sau, în orice caz, prin semnarea clauzelor contractuale standard.

TIPUL DE DATE PRELUCRATE

Datele de navigare

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acestui site, achiziționează, în timpul funcționării normale, unele date cu caracter personal a căror transmitere se realizează implicit în timpul utilizării protocoalelor de comunicare Internet. Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu părțile identificate, dar datorită naturii lor, pot permite identificarea utilizatorilor prin prelucrare și prin asociere cu datele deținute de către terți. Această categorie de date include adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la site, URI (Uniform Resource Identifier) al resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru a transmite solicitarea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de la server (succes, eroare, etc.) și alți parametrii privind sistemul de operare și mediul informatic al utilizatorului.
Aceste date sunt utilizate în scopul unic de a obține informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a asigura funcționarea corectă a acestuia și sunt șterse imediat după prelucrare. Datele ar putea fi utilizate pentru a stabili răspunderea în cazul unor ipotetice infracțiuni informatice împotriva site-ului: cu excepția acestei eventualități, datele privind contactele web nu persistă în prezent mai mult de șapte zile.

Date personale furnizate în mod voluntar de către utilizator

Navigarea pe site nu necesită furnizarea de date cu caracter personal de către utilizator. Trimiterea opțională, expresă și voluntară de e-mail-uri la adresele indicate pe acest site sau a unui mesaj utilizând celelalte formulare de contact indicate pe acest site (de ex. formularul „Contacte”, un mesaj prin aplicația Whatsapp for business) conduce implicit la obținerea în consecință a adresei sau a numărului de telefon al expeditorului, care sunt necesare pentru a răspunde la solicitări, precum și a oricăror alte date personale incluse în mesaj. Aceste date vor fi utilizate numai pentru a urmări solicitarea utilizatorului și vor putea fi divulgate terților numai dacă acest lucru este necesar în scopul menționat.
Prelucrarea datelor în aceste scopuri nu necesită consimțământul utilizatorului, deoarece prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care utilizatorul este parte sau pentru executarea unor măsuri pre-contractuale adoptate la cererea dvs. (articolul 6, sub-paragraful 1, litera b din RGPD) precum și, în cazul în care este aplicabil, pentru a îndeplini o obligație legală (articolul 6, sub-paragraful 1, litera a din RGPD).
Datele vor fi prelucrate prin instrumente care protejează confidențialitatea și securitatea datelor dvs. în conformitate cu politica de confidențialitate aplicabilă. Datele menționate mai sus vor fi păstrate pe durata de timp strict necesară furnizării serviciului solicitat către utilizator, fără a aduce atingere altor obligații de păstrare prevăzute prin lege.

Cookie-uri

Pentru informații privind cookie-urile prezente pe site, consultați Politica privind cookie-urile.

NATURA OPȚIONALĂ A FURNIZĂRII DATELOR

În afară de cele specificate în ceea ce privește datele de navigare, utilizatorul este liber să furnizeze datele personale atunci când acest lucru i se solicită în cadrul secțiunilor speciale de pe site. Nefurnizarea acestora poate face imposibilă obținerea informațiilor solicitate.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Subiecții la care se referă datele cu caracter personal au dreptul, în orice moment, să își exercite drepturile care decurg din articolele 15 și următoarele din GDPR, printre care: a) dreptul de a fi informați cu privire la scopurile și metodele prelucrării; b) dreptul de acces; c) dreptul la actualizare și la rectificare; d) dreptul la ștergere, anonimizare sau blocare; e) dreptul de a se opune prelucrării, inclusiv dreptul de a se opune la procesul decizional automatizat și la crearea de profiluri; f) dreptul la retragerea consimțământului; g) dreptul la portabilitate; h) dreptul de limitare a prelucrării. Subiecții la care se referă datele cu caracter personal au, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aceste drepturi pot fi exercitate contactând direct Operatorul la adresa de e-mail privacy@miroglio.com sau contactând în scris Grupul Miroglio - Responsabilul cu confidențialitatea, Via S. Barbara 11, 12051 – Alba (CN), Italia.

MODIFICĂRI ALE POLITICII

Orice intrare în vigoare de noi reglementări din industrie, precum și revizuirea și actualizarea constantă a serviciilor pentru utilizatori, pot conduce la necesitatea schimbării metodei utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor. Prin urmare, politica noastră de confidențialitatea poate suferi modificări în timp și prin urmare, recomandăm vizitatorilor să consulte periodic această pagină.

NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA COMENZILOR PLASATE ONLINE DE CĂTRE CLIENȚII OASPEȚI

Prin acestă politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Politica”), întocmită în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 (denumită în cele ce urmează „Politica de confidențialitate”), Miroglio Fashion S.r.l., în calitatea sa de operator autonom de date („Miroglio” sau „Operatorul”) dorește să vă informeze că va prelucra datele cu caracter personal furnizate de dvs. („Datele”) pentru a vă oferi posibilitatea de a achiziționa produsele marca Motivi de pe site-ul http://www.motivi.com („Site-ul”) De asemenea, dorim să vă informăm asupra faptului că Miroglio Group a desemnat un Responsabil cu protecția datelor, domiciliat la următoarea adresă: Miroglio Group - Responsabil cu protecția datelor, Via S. Barbara 11, 12051 – Alba (CN), Italy, email: dpo@miroglio.com.

 1. Originea și tipul datelor prelucrate. Miroglio va prelucra următoarele categorii de date furnizate de dvs.: a) date de identificare; b) detalii de contact; c) date privind achizițiile efectuate de dvs. pe site-ul nostru.
 2. Scopul prelucrării datelor Miroglio va prelucra datele dvs. exclusiv în scopul achiziționării online de pe site sau în scopul furnizării oricăror altor servicii legate de astfel de tranzacții, precum și în scopul îndeplinirii obligațiilor legale și contractuale, în conformitate cu legislația și cu reglementările aplicabile. Prelucrarea datelor dvs. în scopurile menționate mai sus reprezintă o cerință pentru efectuarea tranzacției; în consecință, în cazul în care nu ne furnizați consimțământul dvs., nu veți putea efectua achiziții pe site.
 3. Metode de prelucrare a datelor
  Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în cadrul Uniunii Europene, dar ar putea fi prelucrate inclusiv în afara Uniunii Europene, din motive de eficiență a serviciului în îndeplinirea scopurilor indicate în cadrul acestei Politici. În astfel de situații, prelucrarea va fi efectuată în orice caz în țările care au primit decizii de adecvate din partea Comisiei Europene sau, în orice caz, prin semnarea clauzelor contractuale standard.
 4. Păstrarea datelor
  Datele dvs. vor fi păstrate pe o perioadă care nu poate depăși perioada permisă de reglementările legale și/sau fiscale (prin urmare, fără a aduce atingere excepțiilor prevăzute în mod expres prin lege, pe o perioadă de cel mult 10 ani).
 5. Divulgarea datelor
  Datele pot fi divulgate companiilor aparținând Grupului Miroglio sau terților, calificați ca procesatori sau ca sub-procesatori de date, pentru activități ce țin de atingerea scopurilor menționate mai sus, cum ar fi, de exemplu serviciile bancare și financiare, serviciile de help desk tehnic și administrativ, gestionarea expedierilor și a oricăror retururi de produse.
 6. Drepturi
  În conformitate cu Regulamentul privind confidențialitatea, aveți următoarele drepturi și prerogative în ceea ce privește datele dvs: a) dreptul de a fi informat cu privire la scopurile și metodele prelucrării; b) dreptul de acces; c) dreptul la actualizare și la rectificare; d) dreptul la ștergere, anonimizare sau blocare; e) dreptul de a vă opune prelucrării, inclusiv dreptul de a vă opune la procesul decizional automatizat și la crearea de profiluri; f) dreptul la retragerea consimțământului; g) dreptul la portabilitate; h) dreptul de limitare a prelucrării. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Dorim să vă informăm că vă puteți exercita drepturile contactând direct Operatorul la adresa de e-mail privacy@miroglio.com sau contactând în scris Miroglio Fashion S.r.l., Direzione Omnichannel, Via S. Barbara 11, 12051 – Alba (CN), Italia.
 7. Modificarea și actualizarea Politicii
  Miroglio poate modifica, completa și/sau actualiza această Politică, integral sau parțial, inclusiv în lumina viitoarelor modificări care vor fi aduse Regulamentului privind confidențialitatea. Veți fi informat în timp util și punctual cu privire la orice modificare, completare sau actualizare, prin mijloacele electronice sau tipărite pe care Operatorul le va considera adecvate.

NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA CARDULUI DE FIDELITATE

Prin acestă politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Politica”), întocmită în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 (denumită în cele ce urmează „Politica de confidențialitate”), Miroglio Fashion S.r.l., în calitatea sa de operator autonom de date („Miroglio” sau „Operatorul”) dorește să vă informeze că va prelucra datele cu caracter personal furnizate de dvs. („Datele”) pentru a vă oferi posibilitatea de a participa la programul de loialitate („Programul de loialitate”), în conformitate cu prevederile acestuia și cu termenii și condițiile de utilizare a cardului de fidelitate („Regulamentul”). De asemenea, dorim să vă informăm asupra faptului că Grupul Miroglio a desemnat un Responsabil cu protecția datelor, domiciliat la următoarea adresă: Miroglio Group - Responsabil cu protecția datelor, Via S. Barbara 11, 12051 – Alba (CN), Italy, dpo@miroglio.com.

 1. Originea și tipul datelor prelucrate. Miroglio va prelucra următoarele categorii de date furnizate de dvs.: a) date de identificare; b) detalii de contact; c) date privind achizițiile efectuate de dvs. de la punctele noastre de vânzare și/sau de pe site-ul nostru.
 2. Scopul prelucrării datelor. Miroglio va prelucra datele dvs. în următoarele scopuri:
  1. Achiziționare și Participare la Programul de Loialitate: comercializarea online pe site-ul mărcii „Motivi” a produselor semnate de această marcă și furnizarea oricăror alte servicii care privesc această comercializare; îndeplinirea obligațiilor care decurg din Regulament, în scopul emiterii unui card de fidelitate, în format fizic sau electronic, care să identifice deținătorii cardului și furnizarea de servicii rezervate deținătorilor acestuia;
  2. Obligații legale și contractuale: în conformitate cu legile și cu reglementările aplicabile precum și Regulamentul, pentru a preveni și identifica orice abuz, utilizare ilegală, infracțiune sau fraudă;
  3. Marketing: pe baza consimțământului dvs. și ținând cont de interesul manifestat de client pentru a primi actualizări privind produsele și evenimentele organizate de Miroglio și de asemenea în conformitate cu indicațiile cuprinse în Regulament, vă vom trimite periodic materiale comerciale, informative, promoționale și/sau publicitare prin instrumente automatizate (e-mail, web, SMS și/sau MMS, apeluri telefonice fără operator) și/sau neautomatizate (corespondență tipărită și apeluri telefonice cu operator), precum și materiale privind studii de piață și inițiative organizate de Miroglio;
  4. Definirea profilului dvs. de client: pe baza consimțământului dvs. și ținând cont de interesul manifestat de client pentru a primi actualizări privind produsele și evenimentele organizate de Miroglio, vom analiza achizițiile și alegerile dvs. pentru a înțelege mai bine selecțiile și preferințele dvs. și în consecință, pentru a vă oferi, prin instrumente automatizate de luare a deciziilor și de profilare, servicii personalizate în funcție de nevoile și de caracteristicile dvs. specifice.
 3. Metode de prelucrare a datelor
  Prelucrarea și manipularea Datelor se va realiza în cadrul Uniunii Europene și în Elveția, utilizând instrumente manuale și electronice, cu o logică legată strict de scopurile de mai sus, pentru a garanta securitatea și confidențialitatea Datelor în conformitate cu Regulamentul privind confidențialitatea.
 4. Păstrarea datelor
  Datele dvs. pot fi păstrate pe diferite perioade de timp, în funcție de scopul în care sunt colectate și prelucrate de către Miroglio, dar întotdeauna în conformitate cu Politica de confidențialitate. În special:
  • în înțelesul paragrafului 2, litera (a), datele vor fi păstrate pe întreaga durată a Programului de loialitate sau până în momentul în care ne veți informa cu privire la intenția dvs. de a vă retrage înscrierea în Programul de loialitate;
  • în înțelesul paragrafului 2, litera (b), datele dvs. vor fi păstrate pe o perioadă care nu poate depăși perioada permisă de reglementările legale și/sau fiscale (prin urmare, fără a aduce atingere excepțiilor prevăzute în mod expres prin lege, pe o perioadă de cel mult 10 ani);
  • în înțelesul paragrafului 2, literele (c) și (d), datele vor fi păstrate pe întreaga durată a Programului de loialitate sau până în momentul în care ne veți informa cu privire la intenția dvs. de a vă retrage înscrierea în Programul de loialitate. În cazul în care Programul de loialitate va avea o durată mai mică de 2 ani, datele vor fi păstrate pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data acordării sau reînnoirii consimțământului. În orice caz, dacă Operatorul constată lipsa continuă a interesului dvs. de a primi actualizări cu privire la produsele și evenimentele organizate de Miroglio, datele nu vor mai fi păstrate.
 5. Divulgarea datelor
  Datele pot fi divulgate companiilor aparținând Grupului Miroglio sau terților, calificați ca procesatori sau ca sub-procesatori de date, pentru activități ce țin de atingerea scopurilor menționate mai sus, cum ar fi, de exemplu serviciile bancare, serviciile de comunicare și de marketing, serviciile financiare, serviciile de help desk tehnic și administrativ, gestionarea expedierilor și a oricăror retururi de produse.
 6. Drepturi
  În conformitate cu Regulamentul privind confidențialitatea, aveți următoarele drepturi și prerogative în ceea ce privește datele dvs: a) dreptul de a fi informat cu privire la scopurile și metodele prelucrării; b) dreptul de acces; c) dreptul la actualizare și la rectificare; d) dreptul la ștergere, anonimizare sau blocare; e) dreptul de a vă opune prelucrării, inclusiv dreptul de a vă opune la procesul decizional automatizat și la crearea de profiluri; f) dreptul la retragerea consimțământului; g) dreptul la portabilitate; h) dreptul de limitare a prelucrării. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Dorim să vă informăm că vă puteți exercita drepturile contactând direct unul din punctele noastre de vânzare care participă la Programul de loialitate sau contactând direct Operatorul la adresa de e-mail privacy@miroglio.com sau contactând în scris Miroglio Fashion S.r.l., Direzione Omnichannel, Via S. Barbara 11, 12051 – Alba (CN), Italia.
 7. Modificarea și actualizarea Politicii
  Miroglio poate modifica, completa și/sau actualiza această Politică, integral sau parțial, inclusiv în lumina viitoarelor modificări care vor fi aduse Regulamentului privind confidențialitatea. Veți fi informat în timp util și punctual cu privire la orice modificare, completare sau actualizare, prin mijloacele electronice sau tipărite pe care Operatorul le va considera adecvate.

NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA NEWSLETTER-ULUI

Prin acestă politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Politica”), întocmită în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 (denumită în cele ce urmează „Politica de confidențialitate”), Miroglio Fashion S.r.l., în calitatea sa de operator autonom de date („Miroglio” sau „Operatorul”) dorește să vă informeze că va prelucra datele cu caracter personal furnizate de dvs. („Datele”) pentru a vă oferi posibilitatea de a primi materiale comerciale, informative, promoționale și/sau publicitare („Newsletter”). De asemenea, dorim să vă informăm asupra faptului că Grupul Miroglio a desemnat un Responsabil cu protecția datelor, domiciliat la următoarea adresă: Miroglio Group - Responsabil cu protecția datelor, Via S. Barbara 11, 12051 – Alba (CN), Italy, email: dpo@miroglio.com.

 1. Originea și tipul datelor prelucrate. Miroglio va prelucra următoarele categorii de date furnizate de dvs.: a) date de identificare; b) detalii de contact.
 2. Scopul prelucrării datelor Miroglio va prelucra datele dvs. în următoarele scopuri: numai pentru trimiterea periodică de Newsletter-uri. Prelucrarea datelor dvs. în scopurile menționate mai sus reprezintă o cerință pentru trimiterea acestor Newsletter-uri; în consecință, în cazul în care nu ne furnizați consimțământul dvs., nu veți putea primi astfel de Newsletter-uri.
 3. Metode de prelucrare a datelor
  Prelucrarea și manipularea Datelor se va realiza în cadrul Uniunii Europene, utilizând instrumente manuale și electronice, cu o logică legată strict de scopurile de mai sus, pentru a garanta securitatea și confidențialitatea Datelor în conformitate cu Regulamentul privind confidențialitatea
 4. Păstrarea datelor
  Datele dvs. ar putea fi păstrate până în momentul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrare, după decizia dvs. de a nu mai primi buletine informative, după cum este indicat la articolul 2. Dreptul de retragere poate fi exercitat în orice moment, inclusiv prin procedura de „dezabonare” de la sfârșitul fiecărui Newsletter.
 5. Divulgarea datelor
  Datele pot fi divulgate companiilor aparținând Grupului Miroglio sau terților, care ar putea fi calificați ca procesatori sau ca sub-procesatori de date, pentru activități legate strict de atingerea scopurilor menționate mai sus, cum ar fi, de exemplu, serviciile de comunicare și de marketing și serviciile de help desk tehnic și administrativ.
 6. Drepturi
  În conformitate cu Regulamentul privind confidențialitatea, aveți următoarele drepturi și prerogative în ceea ce privește datele dvs: a) dreptul de a fi informat cu privire la scopurile și metodele prelucrării; b) dreptul de acces; c) dreptul la actualizare și la rectificare; d) dreptul la ștergere, anonimizare sau blocare; e) dreptul de a vă opune prelucrării, inclusiv dreptul de a vă opune la procesul decizional automatizat și la crearea de profiluri; f) dreptul la retragerea consimțământului; g) dreptul la portabilitate; h) dreptul de limitare a prelucrării.
  De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aceste drepturi pot fi exercitate contactând direct Operatorul de prelucrare a datelor la adresa de e-mail privacy@miroglio.com sau contactând în scris Grupul Miroglio – Biroul de confidențialitate, Via S. Barbara 11, 12051 – Alba (CN), Italia.
 7. Modificarea și actualizarea Politicii
  Miroglio poate modifica, completa și/sau actualiza această Politică, integral sau parțial, inclusiv în lumina viitoarelor modificări care vor fi aduse Regulamentului privind confidențialitatea. Veți fi informat în timp util și punctual cu privire la orice modificare, completare sau actualizare, prin mijloacele electronice sau tipărite pe care Operatorul le va considera adecvate.

POLITICA DE RECUPERARE A COȘULUI

Politica privind prelucrarea datelor personale

Prin acestă politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Politica”), întocmită în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 (denumită în cele ce urmează „Politica de confidențialitate”), Miroglio Fashion S.r.l., în calitatea sa de operator autonom de date („Miroglio” sau „Operatorul”) dorește să vă informeze că va prelucra datele cu caracter personal furnizate de dvs. („Datele”) în scopurile și prin metodele indicate în prezentul document. De asemenea, dorim să vă informăm asupra faptului că Grupul Miroglio a desemnat un Responsabil cu protecția datelor, domiciliat la următoarea adresă: Miroglio Group - Responsabil cu protecția datelor, Via S. Barbara 11, 12051 – Alba (CN), Italy, email: dpo@miroglio.com.

 1. Originea și tipul datelor prelucrate.

  Miroglio va prelucra următoarele categorii de date furnizate de dvs.: a) date de identificare; b) detalii de contact; c) date privind produsele pe care le-ați adăugat în coș.

 2. Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor
  Miroglio va prelucra datele dvs. numai în scopul furnizării serviciului de trimitere de notificări menite să vă reamintească faptul că ați adăugat produse în „coșul de cumpărături virtual”, la adresa de email indicată de dvs. în cazul în care nu ați finalizat procesul de achiziție. Temeiul juridic al prelucrării datelor îl reprezintă consimțământul dvs.
 3. Metode de prelucrare a datelor
  Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în cadrul Uniunii Europene, dar ar putea fi transferate inclusiv în afara Uniunii Europene, din motive de eficiență a serviciului în îndeplinirea scopurilor indicate în cadrul acestui document. În astfel de situații, prelucrarea va fi efectuată în orice caz în țările care au fost considerate de Comisia Europeană drept adecvate sau, în orice caz, prin semnarea clauzelor contractuale standard.
 4. Păstrarea datelor
  Datele dvs. pot fi stocate pe următoarele perioade de timp: a) Datele personale și de contact privind consimțământul dvs. pentru a vă trimite mesaje de reamintire prin e-mail referitoare la produsele pe care le-ați adăugat în „coșul de cumpărături virtual” pe o perioadă de 6 luni de la exprimarea consimțământului; b) Datele referitoare la produsele pe care le-ați adăugat în coșul de cumpărături pe o perioadă de cel mult 10 zile de la data furnizării.
 5. Divulgarea datelor
  Datele pot fi divulgate companiilor aparținând Grupului Miroglio sau terților, calificați ca procesatori sau ca sub-procesatori de date, pentru activități legate strict de atingerea scopurilor menționate mai sus.
 6. Drepturi
  În conformitate cu Regulamentul privind confidențialitatea, aveți următoarele drepturi și prerogative în ceea ce privește datele dvs: a) dreptul de a fi informat cu privire la scopurile și metodele prelucrării; b) dreptul de acces; c) dreptul la actualizare și la rectificare; d) dreptul la ștergere, anonimizare sau blocare; e) dreptul de a vă opune prelucrării, inclusiv dreptul de a vă opune la procesul decizional automatizat; f) dreptul la retragerea consimțământului; g) dreptul la portabilitate; h) dreptul de limitare a prelucrării. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Dorim să vă informăm că vă puteți exercita drepturile contactând direct Operatorul la adresa de e-mail privacy@miroglio.com sau contactând în scris Miroglio Fashion S.r.l. - Direzione Omnichannel, Via S. Barbara 11, 12051 – Alba (CN), Italia.
 7. Modificarea și actualizarea Politicii
  Miroglio poate modifica, completa și/sau actualiza această Politică, integral sau parțial, inclusiv în lumina viitoarelor modificări care vor fi aduse Regulamentului privind confidențialitatea. Veți fi informat în timp util și punctual cu privire la orice modificare, completare sau actualizare, prin mijloacele electronice sau tipărite pe care Operatorul le va considera adecvate.